Priests
Chief PriestPangusa Sarma Gurukal
PriestParthasarathi Gopala Battar
PriestKrishnamachari Govindarajan Battar
PriestShanmugaratna Iyer Subasuthan Gurukal
PriestHari Prasath Pichai Mani Gurukal
PriestKumaraswamy Sivashankar Gurukal
PriestVaithiyanathan Sivamani Gurukal
Priest Gowreeswara Sarma Gurukal