Vaikuntha Ekadasi Festival Wednesday 27.12.2017 to Friday 29.12.2017